Prasar Bharati Vacancy 2022 પ્રસાર ભારતી ભરતી 2022 પ્રસાર ભારતી દ્વારા વિવિધ ડિજિટલ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડો અને વિભાગીય જાહેરાત પ્રસાર ભારતી આ પોસ્ટમાં ખાલી જગ્યા સંબંધિત પ્રસાર ભારતી અરજી ફોર્મ સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકે છે. પાત્રતા ધરાવતા નાગરિક અરજી કરી શકે છે તે અંતર્ગત ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.

ઉમેદવારો પ્રસાર ભારતી નોકરીઓ 2022 માટે ખાલી જગ્યાની વિગતો, અરજી ફોર્મ, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર ધોરણ વગેરેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા પછી પ્રસાર ભારતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.prasarbharati.gov.in પરથી પ્રસાર ભારતી નોકરીઓ 2022 માટેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
 
આ પ્રસાર ભારતીની ખાલી જગ્યા સંબંધિત જાહેરાત પીડીએફ નીચેની શ્રેણીમાં નિર્દેશિત કરવામાં આવી છે, અરજી ફોર્મ ભરતા પહેલા, એક વખત જાહેરાત પીડીએફની સમીક્ષા કરવાની ખાતરી કરો જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે.
 
 

પ્રસાર ભારતીની ખાલી જગ્યા 2022 ની સૂચનાની વિગતો

વિભાગનું નામ પ્રસાર ભારતી
પોસ્ટની કુલ સંખ્યા વિવિધ પોસ્ટ્સ
હોદ્દો ડિજિટલ મેનેજર
કાર્ય વિસ્તાર નવી દિલ્હી
અરજી પ્રક્રિયા ઑફલાઇન ફોર્મ
ઓફિસીયલ વેબસાઇટ https://prasarbharati.gov.in/


શૈક્ષણિક લાયકાત: અરજદારે માન્યતાપ્રાપ્ત શાળા બોર્ડમાંથી કોઈપણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા: અરજદારની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય 29 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, વય મર્યાદામાં છૂટછાટ સંબંધિત માહિતી વિભાગીય જાહેરાતમાં મેળવી શકાય છે.

ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુ/કૌશલ્ય કસોટી સમયે નીચેના રેકોર્ડની અસલ નકલો સાથે હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.
 • 10/12 ની પરીક્ષાની માર્કશીટ
 • કોઈપણ અનુસ્નાતક
 • સમકક્ષ લાયકાત પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડ
 • સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ કાયમી જાતિ/જાતિ ચકાસણી પ્રમાણપત્ર
 • રાજ્ય કક્ષાનું નિવાસી પ્રમાણપત્ર
 
ઉમેદવારોએ હાજરી સમયે ઉપરોક્ત રેકોર્ડનો સ્વ-પ્રમાણિત સેટ રજૂ કરવાનો રહેશે અને જો દસ્તાવેજો કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ રીતે ખોટા હોવાનું જણાઈ આવશે, તો ઉમેદવારોની નિમણૂક અમાન્ય ગણાશે.

જોબ વર્ણન: Prasar Bharati Jobs 2022

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
ડિજિટલ મેનેજર
વિવિધ
કુલ વિવિધ પોસ્ટ્સ


અરજી ફી: ઉમેદવારે વિવિધ કેટેગરી માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે નિયત ફી જમા કરવાની રહેશે જે નીચે મુજબ છે.
 • સામાન્ય શ્રેણી – ₹ 00
 • અન્ય પછાત વર્ગો – ₹ 00
 • SC/ST કેટેગરી – ₹ 00

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઉમેદવારોની પસંદગી દસ્તાવેજની ચકાસણી, લાયકાત/અનુભવ, મેરિટ લિસ્ટ અને ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ: દર મહિને ₹60,000 સુધી આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઉમેદવારો દ્વારા પ્રસાર ભારતીના કાર્યાલય, નવી દિલ્હી, દિલ્હી - 110001 પર નિર્ધારિત તારીખે રૂબરૂ હાજર રહીને યોગ્ય રીતે સહી કરેલ અરજીપત્રક અને દસ્તાવેજોની નકલ સબમિટ કરી શકાય છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચનામાંથી પસાર થવું જોઈએ.
 
 
વર્ણન લિંક
અરજી ફોર્મ/ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ક્લિક કરો


અરજી માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • શરૂઆતની તારીખ: 28 મે 2022
 • છેલ્લી તારીખ: 25 જૂન 2022

જો તમે JOBSARTICLE.COM (વેબસાઇટ) દ્વારા સંતુષ્ટ છો, તો કૃપા કરીને લાઇક કરો અને વધુ લોકો સાથે શેર કરો (આભાર).

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ: પ્રસાર ભારતી જોબ 2022 થી સંબંધિત માહિતી માટે, વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના PDF વાંચો, જેની લિંક ઉપર આપેલ છે, જો તમને ભરતી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે ટિપ્પણી કરીને પણ પૂછી શકો છો, આ રોજગાર તમારા સાથે શેર કરો. મિત્રો. તેને મેળવવામાં મદદ કરો.
 
 

 FAQ

 
Q1. પ્રસાર ભારતી ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવી?
Ans. પ્રસાર ભારતી એ પ્રસાર ભારતી અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત વૈધાનિક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે અને 1997માં 23/11/2011ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવી હતી. તે દેશનું જાહેર સેવા પ્રસારણકર્તા છે.
 
Q1.પ્રસાર ભારતીમાં કેટલા સભ્યો છે?
Ans. છ પાર્ટ ટાઇમ સભ્યો.