Indian Bank Jobs 2022 ઈન્ડિયન બેંક ભરતી 2022 ઈન્ડિયન બેંક (જાહેર ક્ષેત્ર) મેનેજર અને અન્ય નોકરીઓ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ પોસ્ટ પર ઈન્ડિયન બેંક ઓનલાઈન ફોર્મ, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડો અને વિભાગીય જાહેરાત સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકે છે. પાત્રતા ધરાવતા નાગરિક અરજી કરી શકે છે તે અંતર્ગત ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.

ભારતીય બેંક ભરતી 2022 ની ખાલી જગ્યાની વિગતો, અરજી ફોર્મ, પરીક્ષા ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર ધોરણ વગેરેમાંથી પસાર થયા પછી ઉમેદવારો ભારતીય બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.indianbank.in પરથી ઇન્ડિયન બેંક જોબ્સ 2022 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
 
આ ઇન્ડિયન બેંક જોબ્સ સંબંધિત નોકરીની જાહેરાત PDF નીચેની શ્રેણીમાં નિર્દેશિત કરવામાં આવી છે, અરજી ફોર્મ ભરતા પહેલા, જાહેરાત પીડીએફની એકવાર સમીક્ષા કરવાની ખાતરી કરો જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે.
 
 

ઇન્ડિયન બેંક ભરતી 2022 નોટિફિકેશનની વિગતો

વિભાગનું નામ ઈન્ડિયન બેંક
પોસ્ટની કુલ સંખ્યા 312 પોસ્ટ્સ
હોદ્દો મેનેજર અને અન્ય
કાર્ય વિસ્તાર ભારતમાં ગમે ત્યાં
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
ઓફિસીયલ વેબસાઇટ https://www.indianbank.in


શૈક્ષણિક લાયકાત: અરજદારે માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થા/બોર્ડમાંથી 10 થી કોઈપણ ગ્રેજ્યુએશન, B.Tech/B.E, CA, CS, ICWA, M.A, M.Com, M.E/M.Tech પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. MBA/PGDM પૂર્ણ કરેલ હોવું જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા: અરજદારની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય 35 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, વય મર્યાદામાં છૂટછાટ સંબંધિત માહિતી વિભાગીય જાહેરાતમાં મેળવી શકાય છે.

ઉમેદવારે ઈન્ટરવ્યુ/કૌશલ્ય કસોટી અને લેખિત કસોટી સમયે નીચેના રેકોર્ડની અસલ નકલ સાથે હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.
 • 10/12 ની પરીક્ષાની માર્કશીટ
 • સમકક્ષ લાયકાત પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડ
 • ડિપ્લોમા
 • સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ કાયમી જાતિ/જાતિ ચકાસણી પ્રમાણપત્ર
 • રાજ્ય કક્ષાનું નિવાસી પ્રમાણપત્ર
 
ઉમેદવારોએ હાજરી સમયે ઉપરોક્ત રેકોર્ડનો સ્વ-પ્રમાણિત સેટ રજૂ કરવાનો રહેશે અને જો દસ્તાવેજો કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ રીતે ખોટા હોવાનું જણાઈ આવશે, તો ઉમેદવારોની નિમણૂક અમાન્ય ગણાશે.

જોબ વર્ણન: Indian Bank Jobs 2022 ખાલી જગ્યા

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
મેનેજર અને અન્ય
312
કુલ 312 પોસ્ટ્સ


અરજી ફી: ઉમેદવારે વિવિધ કેટેગરી માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે નિયત ફી જમા કરવાની રહેશે જે નીચે મુજબ છે.
 • સામાન્ય શ્રેણી – ₹ 850
 • અન્ય પછાત વર્ગો – ₹ 850
 • SC/ST કેટેગરી – ₹ 175

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઉમેદવારોની પસંદગી દસ્તાવેજની ચકાસણી, લાયકાત/લેખિત કસોટી અને ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ: ₹ 36,600 - 89,890 દર મહિને આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: આ ભારતીય બેંક ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી સબમિટ કરવા માટે, ઉમેદવારો વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા નીચે આપેલ અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચનામાંથી પસાર થવું જોઈએ.
 
 
વર્ણન લિંક
અરજી ફોર્મ/ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ક્લિક કરો


અરજી માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • શરૂઆતની તારીખ: 24 મે 2022
 • છેલ્લી તારીખ: 14 જૂન 2022

જો તમે JOBSARTICLE.COM (વેબસાઇટ) દ્વારા સંતુષ્ટ છો, તો કૃપા કરીને લાઇક કરો અને વધુ લોકો સાથે શેર કરો (આભાર).

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ: ઇન્ડિયન બેંક જોબ 2022 થી સંબંધિત માહિતી માટે, વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના PDF વાંચો, જેની લિંક ઉપર આપેલ છે, જો તમને ભરતી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે ટિપ્પણી કરીને પણ પૂછી શકો છો, આ રોજગાર તમારા સાથે શેર કરો. મિત્રો પણ. તે મેળવવા માટે તેમને મદદ કરો.

FAQ

Q 1. ભારતીય બેંક કઈ બેંક છે?
Ans: ભારતીય બેંક એ આપણા દેશની મુખ્ય બેંકની માલિકીની એક મોટી બેંક છે. સમગ્ર ભારતમાં તેની 2421 શાખાઓ છે. 19300 થી વધુ સમર્પિત કર્મચારીઓની ટીમ સાથે, અમે રાષ્ટ્રની સેવા કરવાની અણી પર છીએ.

Q 2. ઇન્ડિયન બેંકમાં ખાલી જગ્યા?
Ans: ઇન્ડિયન બેંકે હવે મેનેજર અને અન્ય પોસ્ટની નવીનતમ ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે.