Goa Shipyard Limited Jobs 2022, ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ભારતી 2022 ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ (જીએસએલ) દ્વારા સ્ટ્રક્ચરલ ફિટર અને અન્ય પોસ્ટ્સ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ભરતી 2022 સંબંધિત શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, કાર્યક્ષમતા અને પાત્રતાના માપદંડો, વિભાગીય જાહેરાત ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ઓનલાઈન ફોર્મ સાથે સંબંધિત તમામ માહિતી આ પોસ્ટમાં મેળવી શકે છે. પાત્ર નાગરિકોને આ ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ વેકેન્સી ફોર્મ હેઠળ સૂચિત કરવામાં આવે છે જેના માટે ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ અરજી કરી શકે છે.

ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ભરતી 2022 ખાલી જગ્યાની વિગતો, અરજી ફોર્મ, વય મર્યાદા કાર્યક્ષમતા, પગાર ધોરણ વગેરે માટે. ઉમેદવારો ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડની સત્તાવાર વેબસાઇટ goashipyard.in મારફતે જઈ શકે છે અથવા નીચે આપેલ અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને Goa Shipyard Limited Jobs 2022 ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.
 
આ ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ જોબ સંબંધિત નોકરીની જાહેરાત પીડીએફ નીચેની શ્રેણીમાં નિર્દેશિત છે, અરજી ફોર્મ ભરતા પહેલા, એક વખત જાહેરાત પીડીએફની સમીક્ષા કરવાની ખાતરી કરો જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે.
 
Goa Shipyard Limited Jobs

 ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ભરતી 2022 સૂચનાની વિગતો

વિભાગનું નામ ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ
પોસ્ટની કુલ સંખ્યા 253 પોસ્ટ્સ
હોદ્દો માળખાકીય ફિટર્સ અને અન્ય
કાર્ય વિસ્તાર ગોવા
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન ફોર્મ
ઓફિસીયલ વેબસાઇટ goashipyard.in


શૈક્ષણિક લાયકાત: અરજદાર પાસે 10મું, 12મું અને કોઈપણ માન્ય સંસ્થામાંથી Diploma ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા: અરજદારની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય 35 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, વય મર્યાદામાં છૂટછાટ સંબંધિત માહિતી વિભાગીય જાહેરાતમાં મેળવી શકાય છે.

ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુ/કૌશલ્ય કસોટી સમયે હાજર રહેવું અને નીચેના રેકોર્ડની અસલ નકલો સાથે લખવું ફરજિયાત છે.
  • 10મી/12મી બોર્ડની પરીક્ષાની માર્કશીટ
  • સ્નાતક ઉપાધી
  • આધાર કાર્ડ
  • સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ કાયમી જાતિ/જાતિ ચકાસણી પ્રમાણપત્ર
  • રાજ્ય કક્ષાનું નિવાસી પ્રમાણપત્ર
 
ઉમેદવારોએ હાજરી સમયે ઉપરોક્ત રેકોર્ડનો સ્વ-પ્રમાણિત સમૂહ રજૂ કરવાનો રહેશે અને જો દસ્તાવેજો કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ રીતે ખોટા હોવાનું જણાઈ આવશે, તો ઉમેદવારોની નિમણૂક અમાન્ય ગણાશે.

જોબ વર્ણન: Goa Shipyard Limited Jobs ની ખાલી જગ્યા

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
ડેપ્યુટી મેનેજર 09
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર 02
આસિસ્ટન્ટ અધિક્ષક 01
સ્ટ્રકચરલ ફિટર 34
રેફ્રિજરેશન અને AC મિકેનિક 02
વેલ્ડર 12
3G વેલ્ડર 10
ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક 16
ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિક 11
પ્લમ્બર 02
મોબાઇલ ક્રેન ઓપરેટર 01
પ્રિન્ટર રેકોર્ડ કીપર 01
રસોઈયો 04
કાર્યાલય આસિસ્ટન્ટ 11
સ્ટોર સહાયક 01
યાર્ડ મદદનીશ 10
જુનિયર ટ્રેનર 02
તબીબી પ્રયોગશાળા ટેકનિશિયન 01
ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ 99
સિવિલ આસિસ્ટન્ટ 02
તાલીમાર્થી વેલ્ડર 10
તાલીમાર્થી જનરલ ફિટર 03
અકુશળ 20
કુલ પોસ્ટ્સ 264 પોસ્ટ્સ


અરજી ફી: ઉમેદવારે વિવિધ કેટેગરી માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે નિયત ફી જમા કરવાની રહેશે જે નીચે મુજબ છે -
  • સામાન્ય શ્રેણી / અન્ય પછાત વર્ગો – ₹ 00
  • SC/ST કેટેગરી – ₹ 00

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઉમેદવારોની પસંદગી દસ્તાવેજની ચકાસણી, લાયકાત/લેખિત કસોટી અને ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ: દર મહિને ₹ 10,100-21,000 આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: આ ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી સબમિટ કરવા માટે, ઉમેદવારો વિભાગીય વેબસાઈટ પરથી અથવા નીચે આપેલ અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચનામાંથી પસાર થવું જોઈએ.
 
 
વર્ણન લિંક
અરજી ફોર્મ/ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ક્લિક કરો


અરજી માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
  • શરૂઆતની તારીખ: 16 એપ્રિલ 2022
  • છેલ્લી તારીખ: 23 મે 2022

જો તમે JOBSARTICLE.COM (વેબસાઇટ) દ્વારા સંતુષ્ટ છો, તો કૃપા કરીને લાઇક કરો અને વધુ લોકો સાથે શેર કરો (આભાર).

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ: ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ જોબ 2022 સંબંધિત માહિતી માટે, વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના PDF વાંચો, જેની લિંક ઉપર આપવામાં આવી છે, જો તમને ભરતી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે ટિપ્પણી કરીને પણ પૂછી શકો છો, આ રોજગાર સાથે શેર કરો. તમારા મિત્રો. તેમને નોકરી મેળવવામાં મદદ કરો.